EnglishVietnamese
  • 0918 99 2587

Hướng dẫn cấu hình Email Outlook trên điện thoại Android và IOS

Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn cấu hình gởi và nhập e-mail sử dụng ứng dụng Outlook trên điện thoại.

 

 

Tóm lại bạn có thể cài đặt email vào các thiết bị di động với những thông số sau :

Incoming server ( máy chủ thư đến ) : mail. <tên miền>

Port : POP3 : 110 ; IMAP : 143

Port có SSL : POP3 : 995 ; IMAP : 993

Outgoing server ( máy chủ thư đi ) : mail. <tên miền>

Port : 25

Port có SSL : 465

Top